Detail zprávy

 • short
 • text
 • code
 • xml

Zkrácený detail zprávy

Číslo zprávy : 2021/0581/1
V místě :
 • Labe, plavební dráha km 767.3 - 739.6
 • Labe, plavební dráha km 739.6 - 726.6
Čas trvání : od 22.11.2021 do 23.11.2021
Důvod zprávy : nízký vodní stav
Druh omezení:
 • ponor plavidla maximum 100 cm , všichni po proudu, nepřetržitě od 22.11.2021 09:00 do 22.11.2021 23:59 , Labe, plavební dráha km 767.3 - 739.6
 • ponor plavidla maximum 85 cm , všichni proti proudu, nepřetržitě od 22.11.2021 09:00 do 22.11.2021 23:59 , Labe, plavební dráha km 767.3 - 739.6

 • ponor plavidla maximum 115 cm , všichni po proudu, nepřetržitě od 22.11.2021 09:00 do 22.11.2021 23:59 , Labe, plavební dráha km 739.6 - 726.6
 • ponor plavidla maximum 100 cm , všichni proti proudu, nepřetržitě od 22.11.2021 09:00 do 22.11.2021 23:59 , Labe, plavební dráha km 739.6 - 726.6

 • ponor plavidla maximum 100 cm , všichni po proudu, nepřetržitě od 23.11.2021 00:00 do 23.11.2021 09:00 , Labe, plavební dráha km 767.3 - 739.6
 • ponor plavidla maximum 85 cm , všichni proti proudu, nepřetržitě od 23.11.2021 00:00 do 23.11.2021 09:00 , Labe, plavební dráha km 767.3 - 739.6

 • ponor plavidla maximum 115 cm , všichni po proudu, nepřetržitě od 23.11.2021 00:00 do 23.11.2021 09:00 , Labe, plavební dráha km 739.6 - 726.6
 • ponor plavidla maximum 100 cm , všichni proti proudu, nepřetržitě od 23.11.2021 00:00 do 23.11.2021 09:00 , Labe, plavební dráha km 739.6 - 726.6

Zprávu vydal Státní plavební správa v 23.11.2021 08:50
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí