Plavební mapy

Verze: 20200403

Plavební mapa vodních cest České republiky

   Garantem zpracovávání a distribuce oficiální plavební mapy vodních cest v České republice je Státní plavební správa. Postupně v průběhu let 2002 až 2011 byla provedena kompletní digitalizace plavebních map. Průběžně probíhá aktualizace objektů, plavebního značení a publikování změn.

   K plavebním mapám existuje několik možných přístupů.

Režim online - Geoportál SPS

   Plavební mapy se zobrazují v mapovém portále a jsou aktualizovány v reálném čase. Případná změna se projeví neprodleně po jejím uložení editorem. Mapy jsou v rozsahu celé České republiky, včetně vodních nádrží s povolenou plavbou. Základní plavební mapy se zobrazují všem, bez potřeby registrace. Podle příslušných přístupových práv se autorizovaným uživatelům zobrazí i doplňkové informace.

Režim offline

Inland ECDIS
  Navigační plavební mapy Inland ECDIS jsou k dispozici ve standardizovaném formátu ".000". Lze je stáhnout z Geoportálu SPS nebo z distribučního kanálu RSS. Plavební mapy jsou aktualizovány v regulovaném úseku Labe minimálně 2x ročně, na ostatních úsecích podle potřeb a množství změn. Mapy jsou k dispozici v rozsahu Labe ř. km 726,6 - 949,2 (státní hranice SRN až Přelouč) a Vltava ř. km 0,0 - 91,5 (Mělník - Třebenice) a jsou k dispozici zdarma plavecké veřejnosti.

Historické mapy
   Historické mapy v národní podobě jsou k dispozici ve formátu PDF. Lze je stáhnout z Geoportálu SPS > Historické mapy. Historické PDF mapy jsou k dispozici pro Labe říční km 726,6 - 949,2 (státní hranice SRN až Přelouč) a Vltava říční km 0,0 - 91,6 (Mělník - Třebenice).

 

Tištěné plavební mapy

Plavební mapa Labe Hřensko - Mělník, rok vydání 2012.
Plavební mapa Labe Mělník - Přelouč, rok vydání 2012.
Plavební mapa Vltavy Mělník - Třebenice, rok vydání 2013.

Tištěné atlasy plavebních map již nejsou k dispozici k zakoupení (vyprodáno).


Online mapový portál

Geoportál Státní plavební správy (úvodní stránka)
Centrální mapový portál Státní plavební správy pro zobrazování webových mapových aplikací, historických plavebních map a vnitrozemských elektronických plavebních map formátu IECDIS.

Odkaz na mapový portál: https://geoportal.plavebniurad.cz/web

Geoportál SPS, úvodní stránkaGeoportál SPS - náhled úvodní stránky


Webová mapová aplikace Vodní cesty ČR
Aplikace zobrazuje informace o plavebních objektech a plavebním značení na podkladové mapě České republiky. Plavební objekty pokrývají dopravně významné a účelová vodní cesty definované zákonem č. 114/1995 o vnitrozemské plavbě a vyhláškou č. 222/1995 o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí.
Více informací o plavebních objektech lze získat kliknutím na prvek v mapě (reakční doba zobrazení je do 4 sekund). Mapová aplikace dále nabízí rozšířené funkce vyhledávání dle kilometráže nebo názvu lokality, funkce pro tisk a možnost sdílení.

Odkaz na mapovou aplikaci Vodních cest ČR: https://geoportal.plavebniurad.cz/apps/vodni-cesty-verejnost/
 
Mapová aplikace Vodní cesty ČRNáhled mapové aplikace Vodních cest ČR (Geoportál SPS)
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí