Plavební mapy

Verze: 20200403

Plavební mapa vodních cest České republiky

   Garantem zpracovávání a distribuce oficiální plavební mapy vodních cest v České republice je Státní plavební správa. Postupně v průběhu let 2002 až 2011 byla provedena kompletní digitalizace plavebních map. Průběžně probíhá aktualizace plavebních map a publikování změn.

   K plavebním mapám existuje několik možných přístupů.


Režim online

   Plavební mapy se zobrazují v mapovém portále a jsou aktualizovány v reálném čase. Případná změna se projeví neprodleně po jejím uložení editorem. Mapy jsou v rozsahu celé České republiky, včetně vodních nádrží s povolenou plavbou a Baťova kanálu. Základní plavební mapy se zobrazují všem, bez potřeby registrace. Podle příslušných přístupových práv se autorizovaným uživatelům zobrazí i doplňkové informace.

Režim offline

   Plavební mapy v národní podobě jsou k dispozici ve formátu PDF. Lze je stáhnout z online plavební mapy nebo z distribučního portálu. Plavební mapy jsou aktualizovány v regulovaném úseku Labe minimálně 2x ročně, na jiných úsecích podle potřeb a množství změn.

   PDF mapy jsou v rozsahu: Labe říční km 726,6 - 949,2 (státní hranice SRN - "Hrčáky" pod Přeloučí), Vltava říční km 0,0 - 91,6 (Mělník - Třebenice). 
Digitální plavební mapy jsou zdarma k dispozici plavecké veřejnosti.


   Navigační plavební mapy ve formátu Inland Ecdis jsou k dispozici ve formátech .000 a .7CB. Lze je stáhnout z online plavební mapy nebo z distribučního portálu. Plavební mapy jsou aktualizovány v regulovaném úseku Labe minimálně 2x ročně, na jiných úsecích podle potřeb a množství změn.

   Navigační mapy Inland Ecdis jsou v rozsahu: Labe ř. km 726,6 - 949,2 (státní hranice SRN - Přeloučí), Vltava ř. km 0,0 - 91,5 (Mělník - Třebenice) a jsou zdarma k dispozici plavecké veřejnosti.


Tištěné plavební mapy

Plavební mapa Labe Hřensko - Mělník, r. 2012.
Plavební mapa Labe Mělník - Přelouč, r. 2012.
Plavební mapa Vltavy Mělník - Třebenice, r. 2013.

Tištěné atlasy již není možné si zakoupit na Pobočkách Státní plavební správy.


Online mapový portál

Plavební mapa České Republiky - přístup především pro registrované uživatele mapového portálu. Bez registrace se zobrazují plavební mapy pouze v základním rozsahu informací.
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí