Řídící vodočty

Informace o vodních stavech a průtocích z řídících vodočtů podle §5 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu):

Labe
Vltava
Morava
  • Strážnice
  • Kroměříž
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy ČHMÚ