Plavební komory

Verze: 20210113

Labská vodní cesta

Přehled plavebních komor na labské vodní cestě spravované Povodím Labe, státní podnik. Požadavky na mimořádné proplavení pro jednotlivé plavební komory jsou uvedeny pod tabulkou.

Provozní dobou se rozumí, že poslední cyklus proplavení plavební komorou bude zahájen tak, aby mohl být dokončen v rámci stanovené provozní doby. Např. při délce proplavovacího cyklu 20 minut bude poslední plavidlo vpuštěno do plavební komory nejpozději 20 minut před koncem provozní doby.

Plavební komora Vodní cesta
(Břeh)
Říční km
Rozměry d x š [m]
Provozní doba Kontakt Poznámky
 Ústí nad Labem-Střekov
 Masarykovo zdymadlo
Labe
(pravý)
767,48  VPK 170,0 x 24,0
 MPK 2 x 82,5 x 13,0
 6:00 - 19:00 - od 1. ledna do 31. března  VHF 14
 +420 475 530 874
 
 Lovosice Labe
(levý)
787,38  VPK 155,0 x 22,0
 MPK 110,0 x 12,0
 6:00 - 19:00 - od 1. ledna do 31. března  VHF 14
 +420 416 532 333
 
 České Kopisty Labe
(levý)
795,16  VPK 155,0 x 22,0
 MPK 85,0 x 11,0
 6:00 - 18:00 - od 1. ledna do 31. března  VHF 14
 +420 416 782 237
 
 Roudnice nad Labem Labe
(levý)
808,72  VPK 155,0 x 22,0
 MPK 85,0 x 11,0
 6:00 - 18:00 - od 1. ledna do 31. března  VHF 14
 +420 416 837 429
 
 Štětí-Račice Labe
(levý)
818,59  VPK 155,0 x 22,0
 MPK 86,0 x 11,0
 6:00 - 18:00 - od 1. ledna do 31. března  VHF 14
 +420 416 812 463
 
 Dolní Beřkovice Labe
(pravý)
830,53  VPK 200,0 x 22,0
 MPK 85,0 x 11,0
 6:00 - 18:00 - od 1. ledna do 31. března  VHF 14
 +420 315 692 195
 
 Obříství Labe
(pravý)
843,13  85,0 x 12,0  6:00 - 18:00  +420 721 777 506  
 Lobkovice Labe
(pravý)
850,32  85,0 x 12,0  6:00 - 18:00  +420 721 410 975  
 Kostelec nad Labem Labe
(pravý)
857,42  85,0 x 12,0  6:00 - 18:00  +420 721 379 723  
 Brandýs nad Labem Labe
(pravý)
865,08  85,0 x 12,0  6:00 - 18:00  +420 721 379 617  
 Čelákovice Labe
(levý)
872,28  85,0 x 12,0  6:00 - 18:00  +420 721 963 727  
 Lysá nad Labem Labe
(levý)
878,05  85,0 x 12,0  6:00 - 18:00  +420 721 379 662  
 Hradištko Labe
(pravý)
887,58  85,0 x 12,0  6:00 - 18:00  +420 721 410 886  
 Kostomlátky Labe
(pravý)
891,44  85,0 x 12,0  6:00 - 18:00  +420 721 960 129  
 Nymburk Labe
(levý)
896,38  85,0 x 12,0  6:00 - 18:00  +420 721 379 620  
 Poděbrady Labe
(pravý)
904,47  85,0 x 12,0  6:00 - 18:00  +420 602 129 959  
 Velký Osek Labe
(pravý)
911,68  85,0 x 12,0  6:00 - 18:00  +420 723 380 225  
 Klavary Labe
(pravý)
916,46  85,0 x 12,0  6:00 - 18:00  +420 721 960 104  
 Kolín Labe
(pravý)
920,63  85,0 x 12,0  6:00 - 18:00  +420 721 379 679  
 Veletov Labe
(pravý)
929,13  85,0 x 12,0  6:00 - 18:00  +420 721 960 127  
 Týnec nad Labem Labe
(levý)
932,71  85,0 x 12,0  6:00 - 18:00  +420 721 379 664  
 Přelouč Labe
(pravý)
951,18  85,0 x 12,0  -  +420 721 963 743  dlouhodobě mimo provoz
 Srnojedy Labe
(pravý)
960,79  85,0 x 12,0  6:30 - 14:30 - pondělí až pátek  +420 721 963 731  
 Pardubice Labe
(pravý)
967,42  85,0 x 12,0  6:30 - 14:30 - pondělí až pátek  +420 721 379 665 V období od 1. května do 30. září je provozní doba do 22:00 hodin.

  • Požadavek na mimořádné proplavení plavebními komorami Pardubice a Srnojedy mimo stanovenou provozní dobu je nutno projednat tři dny předem s Provozním střediskem Pardubice, Závodu Roudnice nad Labem, Povodí Labe, státní podnik, Kunětická 135, 530 02 Pardubice, telefon 466 868 420, 466 868 421 nebo 602 495 462, případně projednat sezónní jízdní řád.
  • Požadavek na proplavení plavebními komorami mimo stanovenou provozní dobu, v úseku od Týnce nad Labem po Lobkovice, je nutno projednat pracovní den předem s provozně-technickým úsekem Pardubice, Závodu Roudnice nad Labem, Povodí Labe, státní podnik, Teplého 2014, 530 02 Pardubice, telefon 466 864 411 nebo 602 302 669.
  • Požadavek na proplavení plavební komorou Obříství mimo stanovenou provozní dobu, je nutno projednat pracovní den předem s Provozním střediskem Roudnice nad Labem, Závodu Roudnice nad Labem, Povodí Labe, státní podnik, Nábřežní 297, 413 01 Roudnice nad Labem, telefon 416 805 530, 602 645 081 nebo 602 169 643.
  • Požadavek na proplavení plavebními komorami Dolních Beřkovic a Štětí-Račice mimo stanovenou provozní dobu je nutno projednat minimálně 2 hodiny před koncem provozní doby s Provozním střediskem Roudnice nad Labem, Nábřežní 305, 413 01 Roudnice nad Labem, telefon 416 805 530, 602 645 081 nebo 602 169 643.
  • Požadavek na proplavení plavebními komorami mimo stanovenou provozní dobu, v úseku od Roudnice nad Labem po Ústí nad Labem-Střekov, je nutno projednat minimálně 2 hodiny před koncem provozní doby s Provozním střediskem Ústí nad Labem, Litoměřická 897, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, telefon 475 259 776, 602 654 147 nebo 602 114 048.


Vltavská vodní cesta

Přehled plavebních komor na vltavské vodní cestě spravované Povodím Vltavy, státní podnik.

Plavební komora
Vodní cesta
(břeh)

Říční km
(plavební
kanál)

Rozměry d x š [m] Provozní doba Kontakt Poznámky
 Hořín Vltava
(levý, plavební kanál)
(1,00)  VPK 137,5 x 20,0
(šířka vrat 11,0)
 MPK 73,0 x 11,0
 7:00 - 15:00 - od 1. ledna do 31. března  VHF 9
 +420 315 622 267
 +420 602 778 751
V období od 1. června do 30. září, v době od 17:00 hodin do 19:00 hodin, lze požádat do 14:30 hodin na plavební komoře
 Miřejovice Vltava
(levý)
18,00  VPK 133,4 x 20,0
(šířka vrat 11,0)
 MPK 68,8 x 11,0
(PK řazeny za sebou)
 7:00 - 15:00 - od 1. ledna do 31. března  VHF 9
 +420 315 785 172
 +420 724 736 671
V období od 1. června do 30. září, v době od 17:00 hodin do 19:00 hodin, lze požádat do 14:30 hodin na plavební komoře
 Dolánky Vltava
(pravý)
27,00  VPK 133,4 x 11,0
 MPK 52,1 x 11,0
(PK řazeny za sebou)
 7:00 - 15:00 - od 1. ledna do 31. března  VHF 9
 +420 315 787 028
 +420 602 312 992
V období od 1. června do 30. září, v době od 17:00 hodin do 19:00 hodin, lze požádat do 14:30 hodin na plavební komoře
 Roztoky Vltava
(levý)
35,95  VPK 132,4 x 20,0
(šířka vrat 11,0)
 MPK 58,5 x 11,0
(PK řazeny za sebou)
 7:00 - 15:00 - od 1. ledna do 31. března  VHF 9
 +420 220 911 730
 +420 724 735 462
V období od 1. června do 30. září, v době od 17:00 hodin do 19:00 hodin, lze požádat do 14:30 hodin na plavební komoře
 Praha-Podbaba Vltava
(levý, plavební kanál)
43,25
(0,60)
 VPK 135,0 x 12,0
 MPK 73,0 x 11,0
  7:00 - 17:00 - od 1. ledna do 31. března  VHF 9
 +420 224 314 549
 +420 724 719 205
V době od 17:00 hodin do 22:00 hodin lze požádat o proplavení do 14:30 hodin na plavební komoře.
 Praha-Štvanice Vltava
(pravý)
50,69  VPK 175,1 x 11,0
 MPK 115,0 x 11,0
  7:00 - 17:00 - od 1. ledna do 31. března  VHF 9
 +420 233 377 318
 +420 602 545 932
V době od 17:00 hodin do 24:00 hodin lze požádat o proplavení do 17:00 hodin na plavební komoře.
 Praha-Smíchov Vltava
(levý)
53,80  VPK 174,0 x 11,0
 MPK 68,0 x 11,0
(PK řazeny za sebou)

 7:00 - 22:30 - od 1. ledna do 31. března

 VHF 9
 +420 251 510 546
- Z kapacitních důvodů se provozovatelům a vůdcům nákladních plavidel doporučuje využívat tuto plavební komoru v době od 7:00 hodin do 12:00 hodin a od 16:00 hodin do 18:00 hodin.
- O jedno proplavení směrem proti proudu v čase 23:00 hodin, pro osobní lodě bez cestujících a malá plavidla, lze požádat do 22:00 hodin na plavební komoře.
 Praha-Mánes* Vltava
(pravý)
54,25  55,0 x 11,0  7:00 - 15:00 v pracovní dny kontaktní místo: PK Praha-Smíchov Informace viz * pod tabulkou
 Praha-Modřany Vltava
(pravý)
62,21  VPK 192,0 x 12,0
 MPK 85,0 x 12,0
 7:00 - 17:00 - od 1. ledna do 31. března  VHF 9
 +420 241 773 082
V době od 17:00 hodin do 22:00 hodin lze požádat o proplavení do 14:30 hodin na plavební komoře.
 Vrané nad Vltavou Vltava
(levý)
71,37  VPK 134,0 x 12,0
 MPK 85,0 x 12,0
   +420 257 760 311  
 Štěchovice Vltava
(pravý)
84,35  VPK 118,4 x 12,0
 MPK 40,0 x 12,0
(PK se středními vraty)
   +420 257 740 263 Směrem po proudu se malá plavidla proplavují v liché hodiny a proti proudu v sudé hodiny.
 VD Slapy (vlek) Vltava
(levý)
91,70 vlek pro malá plavidla    +420 257 740 482 Přepravovat lze plavidla do šířky 2,60 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t.
 Kamýk nad Vltavou**
Vltava
(pravý)
134,73  34,0 x 6,5    +420 318 677 119 Směrem po proudu se malá plavidla proplavují v sudé hodiny a proti proudu v liché hodiny.
Dále viz ** pod tabulkou.
 VD Orlík (zdvihadlo) Vltava
(pravý)
144,65 zdvihadlo pro malá plavidla    +420 318 694 113 Přepravovat lze plavidla do šířky 3,00 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t.
Více informací o zásadách pro manipulaci s plavidly viz Informace SPS č. 40/2020.
Přepravovat plavidla při poklesu hladiny vody v nádrži lze až ke kótě 342,50 m n. m.

 Kořensko Vltava
(levý)
200,41  44,0 x 5,6    +420 601 090 289  
 Hněvkovice II (jez)
Vltava
(levý)
208,90  44,0 x 5,6
   +420 601 090 288  
 Hněvkovice I (přehrada)
Vltava
(pravý)
210,39  44,0 x 5,4    +420 601 090 287  
 Hluboká nad Vltavou Vltava
(pravý)
229,04  44,0 x 5,6    +420 601 346 462  
 České Vrbné Vltava
(pravý)
233,10  44,0 x 5,6    +420 702 005 307  


* Praha-Mánes v pracovní dny v době od 7:00 hodin do 15:00 hodin, lze požádat alespoň 1 hodinu předem, na plavební komoře Praha-Smíchov, telefon 251 510 546 nebo 724 107 077. Po 15:00 hodině se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodím Vltavy, státní podnik, anebo lze o proplavení požádat alespoň 24 hodin předem na plavební komoře Praha-Smíchov. V sobotu, v neděli a ve svátek se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodím Vltavy, státní podnik, anebo lze o proplavení požádat do 15:00 hodin posledního pracovního dne před dny pracovního volna, na plavební komoře Praha-Smíchov.

** Kamýk nad Vltavou - Mimo uvedené dny se proplavují jen plavidla osobní lodní dopravy, která plují podle jízdního řádu, s kterými lze společně proplavit i malá plavidla.


Vysvětlivky

VPK - velká plavební komora
MPK - malá plavební komora
PK - plavební komory


Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí