ERI zprávy

V rámci projektu „Implementace rozšířených RIS služeb v rámci projektu IRIS Europe 3 – Vyhodnocování dat o plavbách“, bylo vytvořeno webové rozhraní pro zasílání elektronického hlášení o plavbách (tzv. ERI zpráv).

Zprávy elektronického hlášení jsou zasílány formou XML dle definovaných standardů. Systém LAVDIS umožňuje odesílat a přijímat zprávy dle standardu ERINOT. Zpráva ERINOT představuje osobité použití zprávy UN/EDIFACT.

Zpráva kapitána lodi s podrobnostmi o plavbě, lodi a zboží je zasílána příslušnému kompetentnímu orgánu každé země před každou přepravou a obsahuje:

  • oznámení o přepravě z plavidla příslušnému orgánu, z lodě na pobřeží,
  • oznámení o přepravě od přepravce příslušnému orgánu, z pobřeží na pobřeží,
  • oznámení o přechodu, od příslušného orgánu jinému příslušnému orgánu.

 

Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí