Informace o Středisku RIS

Verze: 20150428


Státní plavební správa je na základě § 40 odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, (dále zákon) ustanovena správcem informačního systému „Říční informační služby“, anglicky River Information Services (dále RIS).

Středisko RIS v České republice pracuje jako součást oddělení Plavebního dozoru Státní plavební správy, pobočka Děčín, Husitská 1403/8, 405 02 Děčín VI.

Definice RIS pro Českou Republiku je uvedena v § 32a zákona, povinnosti správce systému RIS v § 32b a 32c zákona. Struktura, forma, obsah a způsob předávání informací je stanovena vyhláškou Ministerstva dopravy č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách (dále vyhláška).

Zveřejňování informací v příslušném rozsahu je zajištěno na základě využití centrální databáze prostřednictvím internetového portálu LAbsko Vltavský Dopravní Informační Systém (dále LAVDIS), adresa www.lavdis.cz. Zde jsou k dispozici také údaje o provozní době a veškeré kontakty na středisko RIS.


Provozní doba

Kontakt

Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí