Statistiky

Statistické informace jsou generované na základě ukládaných dat z evidence plaveb prostřednictvím aplikace "SPS Dispečink" nebo webové aplikace "Formulář pro zadání plavby".
 
Z takto ukládaných dat je možné generovat souhrnné statistiky přepravy nákladu a cestujích, ujetých vzdáleností a doby plavby apod.

Měsíční a roční přehledy plaveb, přepraveného nákladu a cestujících:

Kategorie:

Prosím vyberte kategorii

Pro operátory RIS jsou k dispozici nástroje pro konfiguraci automatického generování vybraných statistických sestav a rozhraní pro jednoduchou administraci publikačního rozhraní statistik pro veřejnost.

Pro provozovatele plavidel a přístavů jsou k dispozici připravené standardizované sestavy statistického hlášení, včetně sestav dle předpisu Ministerstva dopravy ČR.

Výsledné statistiky jsou generovány na základě zadávání plaveb v systému LAVDIS.

Data jsou přístupná s ochranou citlivých obchodních dat jen o vlastních plavidlech provozovatele nebo souhrnná data o překladních výkonech přístavu.

Upozornění: relevantní data jsou k dispozici pouze v případě důsledného hlášení provozovatelem na středisko RIS.

Jednotlivé výstupy statistických sestav je možné uložit v různých formátech XLS, PDF apod.Statistiky pro provozovatele plavidel

Provozovatelé plavidel mají po přihlášení pro svá plavidla k dispozici statistické reporty Ministerstva dopravy MD 1-04 a MD 4-01 a dále statistiky týkající se plavidel napojených na přihlašovací údaje. Provozovatelé vidí tedy pouze svá plavidla a žádná jiná.

 

Statistiky pro provozovatele přístavů

Provozovatelé přístavů mají po přihlášení právo na spuštění a zobrazení výsledku reportu Ministerstva dopravy MD 5-04 pro data odpovídající vybraným přístavům. Dále mají uživatelé typy přístav právo na zobrazení přehledu plaveb v definovaném čase na definovaném úseku.

 

Statistiky Ministerstva dopravy

MD 1-04

Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou pro Ministerstvo dopravy. Uživatel v roli administrátor a RIS Operátor má práva na data všech lodí, provozovatel plavidla pouze na svá plavidla.

MD 5-04

Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech pro Ministerstvo dopravy. Ke všem datům má přístup uživatel v roli administrátor a RIS Operátor. Provozovatel přístavu vidí data pouze pro své přístavy, tzn. plavba začíná nebo končí v daném přístavu.

MD 4-01

Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě pro Ministerstvo dopravy. Ke všem datům má přístup uživatel v roli administrátor a RIS Operátor. Provozovatel plavidla má přístup pouze k datům vlastních plavidel.

 

Statistiky - RIS operátor

Administrátor a RIS Operátor mají právo na všechny operace v aplikaci, na zobrazení všech reportů i dat. Vzhledem k tomu, že v aplikaci není žádná evidence uživatelů (přebírají se z SSO), tak jsou si tyto role rovnocenné. Pro role administrátora a RIS operátora jsou k dispozici všechny připravené statistické výstupy. Navíc si může uživatel s touto rolí vytvořit vlastní statistický report.
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí