Sledování polohy a pohybu plavidel

Verze: 20160414
 

Systém AIS

  • Sledování polohy a pohybu plavidel na labsko-vltavské vodní cestě

Aplikace SPS Dispečink

  • Systém pro záznam plánů plaveb
  • Systém pro záznam proplavení plavební komorou
  • Formulář pro zadávání plánů plaveb (* PILOTNÍ PROVOZ *)
  • Číselník nákladu - typ HS
  • Číselník ADN - nebezpečného náklady

RIS Stakeholders forum 2016

Prezentace:
SPS Dispečink
AIS - transpondéry
IENC Viewer
Statistiky plaveb
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí