Sledování polohy a pohybu plavidel

Workshop systému AIS v praxi a plány plaveb 2020

Praha 16. 9. 2020, Děčín 30. 9. 2020, Praha 2. 10. 2020

Transpondér AIS a elektronické plavební mapy ECDIS

Systém pro plánování plaveb (Dispečink) a Statistiky

Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí