Sledování polohy a pohybu plavidel

Verze: 20160414
 

Systém AIS

*** PILOTNÍ PROVOZ ***
  • Sledování polohy a pohybu plavidel na labsko-vltavské vodní cestě

SPS Dispečink

  • Systém pro záznam plánů plaveb
  • Systém pro záznam proplavení plavební komorou
  • Formulář pro zadávání plánů plaveb (*** PILOTNÍ PROVOZ ***)
  • Číselník nákladu
  • Číselník ADN - nebezpečného náklady

RIS Stakeholders forum 2016

Prezentace:
SPS Dispečink
AIS - transpondéry
IENC Viewer
Statistiky plaveb
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy ČHMÚ