Přehledová mapa labsko-vltavské vodní cesty

Verze: 20230119

Přehledová mapa, zpracovaná v českém a anglickém jazyce, zobrazuje schématicky základní plavební objekty na labsko-vltavské vodní cestě. Jedná se o plavební komory, přehrady a veřejné přístavy (přístaviště). Tisknutelný formát PDF obsahuje i přehled základních vodních toků České republiky (Labe, Vltava, Morava a Odra) a legendu.
Přehledová mapa labsko-vltavské vodní cesty

Plná verze v tisknutelném formátu PDF (A3).Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí