Detail zprávy

  • short
  • text
  • code
  • xml

Zkrácený detail zprávy

Číslo zprávy : 2021/0583/0
V místě :
  • Labe, plavební dráha km 767.8 - 755
Čas trvání : od 23.11.2021 do 23.11.2021
Důvod zprávy : mĕření plavební hloubky

Zprávu vydal Státní plavební správa v 23.11.2021 08:12
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí