Detail zprávy

  • short
  • text
  • code
  • xml

Zkrácený detail zprávy

Číslo zprávy : 2023/0312/18
Autor zprávy: Státní plavební správa

V místě :
  • Labe, plavební dráha km 787.8 - 767.3
Čas trvání : od 2.5.2023 do 9.6.2023
Důvod zprávy : omezení
Druh omezení:
  • ponor plavidla maximum 200 cm , vztaženo k nulový bod vodočtu , nepřetržitě od 2.5.2023 05:54 do 9.6.2023 05:54 , Labe, plavební dráha km 787.8 - 767.3

Zprávu vydal LAVDIS v 07.06.2023 04:54
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí