Upgrade systému SPS Dispečink

15. 3. 2020
Proběhla aktualizace systému SPS Dispečink na verzi 0.9.6.3, která byla nasazena do ostrého provozu dne 13. 3. 2020. Aktualizace systému se nabídne automaticky při spuštění.
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí