Aktualizace sazebníků úhrad za služby přístavů ve správě ŘVC ČR

6. 10. 2022
Aktualizace sazebníků úhrad za služby ve veřejných přístavech ve správě Ředitelství vodních cest ČR - sekce Vodní cesty > Veřejné přístavy. Přístavy Hluboká nad Vltavou, Petrov a Veselí nad Moravou.
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí