Nymburk - havarijní stav lávky pro pěší - zastavení plavby

8. 6. 2018
Na základě OOP 47/2018 je zastavena plavba v úseku ř. km 895,87 až ř. km 895,98 z důvodů havarijního stavu lávky pro pěší.

Nymburk - zastavení plavby
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy ČHMÚ