Manipulace na VD Nechranice

1. 6. 2020
Dnes bude ve 12:00 hod snížen odtok z VD Nechranice o 1,5 m3/s na celkových 8,5 m3/s.

Znění celého dokumentu Stav LVC.
Zdroj: Povodí Labe, státní podnik a Povodí Vltavy, státní podnik
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí