Manipulace na VD Nechranice, snížení odtoku

23. 3. 2020
Dnes 23. 3. v 11:00 hod. se sníží odtok o 12 m3/s na celkový odtok 38 m3/s.

Znění celého dokumentu Stav LVC (PDF).
Zdroj: Povodí Labe, státní podnik
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí