Aktualizace informací o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě

1. 6. 2020
Na základě Informace SPS č. 35/2020 došlo na portálu LAVDIS k aktualizaci provozních dob plavebních komor, které je platné od 1. června 2020.
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí