Aktualizace stránky Plavební mapy

31. 8. 2022
Stránka o plavebních mapách ČR byla aktualizována - doplněny informace o dostupných formátech elektronických navigačních map Inland ECDIS, oprava informací o historických plavebních mapách a doplněny přímé odkazy na Geoportál SPS.
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí