Lávka pro pěší - České Kopisty 

Tyršův most - Litoměřice, R-km (c-km) 792,38 lávka pro pěší - Roudnice nad Labem, R-km (c-km) 808,80

Basic information

Name lávka pro pěší - České Kopisty 
Bridge type pedestrian bridge
Location Ceske Kopisty 
Waterway Elbe
River-km (canal-km) 795,28
ISRS CZCKP01040BRGA107953
SPS ID 1233000568
Object order on the waterway 14 / 86
Back to bridge list

Bridge areas

ISRS SPS ID Clearance [m] Horizontal clearance [m]
CZCKP01040B011207953 1233000568 7,60
CZCKP01040B011107953 1233000569 7,60

Map

Source data
Labe Basin Vltava Basin Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
backgroung on backgroung off