Tyršův most - Litoměřice

most Generála Chábery - Litoměřice, R-km (c-km) 790,77 lávka pro pěší - České Kopisty , R-km (c-km) 795,28

Basic information

Name Tyršův most - Litoměřice
Bridge type solid bridge
Location Litomerice
Waterway Elbe
River-km (canal-km) 792,38
ISRS CZLTC01040BRGA107924
SPS ID 1233000333
Object order on the waterway 13 / 86
Back to bridge list

Bridge areas

ISRS SPS ID Clearance [m] Horizontal clearance [m]
CZLTC01040B011407924 1233000143
CZLTC01040B011107924 1233000332
CZLTC01040B011207924 1233000333 6,35 35,95
CZLTC01040B011307924 1233000334

Map

Source data
Labe Basin Vltava Basin Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
backgroung on backgroung off