Most Legií - Praha

Karlův most - Praha, R-km (c-km) 53,04 lávka na Dětský ostrov - Praha, R-km (c-km) 54,13

Basic information

Name most Legií - Praha
Bridge type solid bridge
Location Praha
Waterway Vltava
River-km (canal-km) 53,63
ISRS CZPRG02028BRGA100536
CZPRG02029BRGA100536
CZPRG02028BRGA200536
SPS ID 1233000221
Object order on the waterway 35 / 80
Back to bridge list

Bridge areas

ISRS SPS ID Clearance [m] Horizontal clearance [m]
1233000006
CZPRG02029B011700536 1233000221 5,20 16,78
CZPRG02028B012600536 1233000222 5,20
CZPRG02028B011100536 1233000223
CZPRG02028B011300536 1233000224 5,20
CZPRG02028B011200536 1233000225 5,20
CZPRG02028B012500536 1233000300
CZPRG02028B011400536 1233000301

Map

Source data
Labe Basin Vltava Basin Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
backgroung on backgroung off