Projekt IRIS Europe 3

Verze: 20140603

V roce 2012 se Česká republika zapojila do tříletého projetktu IRIS Europe 3 financovaného z prostředků programu TEN-T. Zapojeno je sedm členských států EU: Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. V rámci rozšíření působnosti RIS na hlavní evropské řeky je do projektu dále zapojeno také sedm partnerů (Belgie, Chorvatsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Srbsko a Ukrajina).


Oficiální stránky projektu "Implementace říčních informačních služeb v Evropě" IRIS Europe 3


Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy ČHMÚ