Statistiky

Statistické reporty vyhodnocování dat o plavebním provozu

V rámci projektu „Implementace rozšířených RIS služeb v rámci projektu IRIS Europe 3“, bylo zavedeno generování statistických sestav včetně uživatelského prostředí pro nastavování generování a prezentaci. Statistické jádro je vytvořeno s pomocí technologie Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS).

Pro operátory RIS jsou k dispozici nástroje pro konfiguraci automatického generování vybraných statistických sestav a rozhraní pro jednoduchou administraci publikačního rozhraní statistik pro veřejnost. 

Pro provozovatele plavidel a přístavů jsou k dispozici připravené standardizované sestavy statistického hlášení, včetně sestav dle předpisu Ministerstva dopravy ČR.

Jednotlivé výstupy statistických sestav je možné uložit ve formátech XLS (Excel) nebo PDF. 


Statistiky - RIS operátor

Statistiky - provozovatelé plavidel

Statistiky - provozovatelé přístavu

Statistiky Ministerstva dopravy

Výchozí rozhraní statistik

Souhrnné statistiky:

*** testovací data ***

Kategorie:

Prosím vyberte kategorii

Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy ČHMÚ