Vodočet Ústí nad Labem

Aktualni stav Ústí nad Labem

Datum a čas H (cm) Q (m3/s)
15. 12. 2017 14:20 227 244

H - Vodní stav, Q - Průtok
 

Zákaz plavby Zákaz plavby

(Vyhláška Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu))

vodní stav nad 520 cm včetně
- zákaz plavby v úseku Labe Lovosice ř. km 787,76 až Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,32 všem plavidlům

vodní stav nad 540 cm včetně
- zákaz plavby v úseku Labe Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,32 až Hřensko ř. km 726,60 všem plavidlůmNejvyšší povolené hodnoty ponoru plavidla pro jednotlivé úseky vodní cesty Hloubka je omezena

(Příloha č. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu))

Na kanalizovaném Labi nesmí být překročeny maximální ponory plavidel:

– v úseku Lovosice ř. km 789,14 až Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,85 při vodním stavu 280 cm až 300 cm na vodočtu v Ústí nad Labem (průtok 350 m3/s až 400 m3/s v profilu vodočtu Ústí nad Labem) - 2,10 m,

– v úseku Lovosice ř. km 789,14 až Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,85 při vodním stavu nad 300 cm na vodočtu v Ústí nad Labem (průtok nad 400 m3/s v profilu vodočtu Ústí nad Labem) - 2,20 m.


Na regulovaném Labi musí být při stanovení maximálního ponoru plavidel dodržena následující ustanovení:

a) v úseku Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,32 až Hřensko ř. km 726,60 pro plavidla s vrtulovým pohonem, která plují proti proudu samostatně nebo která vlečou jiná plavidla, plovoucí tělesa nebo plovoucí zařízení a pro všechna plavidla, která plují proti proudu v tlačných a bočně svázaných sestavách, jejichž pohyb zajišťují plavidla s vrtulovým pohonem, se nejvýše povolené ponory vypočítají

1. pro úsek od ř. km 767,32 po ř. km 739,65 odpočtem 75 cm od zajištěného vodního stavu do 200 cm na vodočtu v Ústí nad Labem a odpočtem 70 cm od zajištěného vodního stavu nad 200 cm na vodočtu v Ústí nad Labem,

2. pro úsek od ř. km 739,65 po ř. km 726,60 odpočtem 60 cm od zajištěného vodního stavu na vodočtu v Ústí nad Labem,


b) v úseku Ústí nad Labem-Střekov ř. km 767,32 až Hřensko ř. km 726,60 pro jiná plavidla, než uvedená pod písmenem a), která plují proti proudu a pro všechna plavidla plující po proudu se nejvýše povolené ponory vypočítají

1. pro úsek od ř. km 767,32 po ř. km 739,65 odpočtem 60 cm od zajištěného vodního stavu do 200 cm na vodočtu v Ústí nad Labem a odpočtem 55 cm od zajištěného vodního stavu nad 200 cm na vodočtu v Ústí nad Labem,

2. pro úsek od ř. km 739,65 po ř. km 726,60 odpočtem 45 cm od zajištěného vodního stavu na vodočtu v Ústí nad Labem,


c) při vodním stavu 275 cm a vyšším na vodočtu v Ústí nad Labem, správce vodního toku již negarantuje zajištěný vodní stav pro plavidla s úměrně vyšším ponorem; ponory plavidel při vodních stavech nad 275 cm na vodočtu v Ústí nad Labem se vypočítají podle písmena a) nebo b) v závislosti na směru plavby nebo druhu pohonu; při výpočtu možného ponoru je nutné informovat se o tendenci (setrvalosti) uváděného vodního stavu na dispečinku Povodí Labe, s p., v Hradci Králové,


d) maximální přípustný ponor plavidel je 2,80 m,


e)vlečená plavidla s vrtulovým pohonem, která plují proti proudu, pokud vlastní pohon použijí pouze pro zajištění ovladatelnosti plavidla, mohou mít ponor vypočítaný podle písmena b); vlečná plavidla musí mít proto dostatečný výkon strojů; omezení použití vlastního pohonu se nevztahuje na vlečená plavidla s vrtulovým pohonem, která plují proti proudu, jejichž ponor se vypočítá podle písmena a),


Hf) zajištěným vodním stavem se rozumí takový dosažený vodní stav na vodočtu v Ústí nad Labem, který s přesností minus 5 cm, nanejvýš ve dvou po sobě následujících hodinách, garantuje správce vodního toku Povodí Labe, s. p., po celou dobu od jeho vyhlášení, to je od 9:00 hodin do 24:00 hodin každého dne; v čase od 00:01 hodin do 9:00 hodin se udržuje vydaná předpověď z předchozího dne a ponory plavidel se vypočítají odpočtem od této předpovědi,


g) pokud správce vodního toku Povodí Labe vyhlásí, že bude udržovat vodní stav na vodočtu v Ústí nad Labem v určitém časovém úseku vyšší než je zajištěný vodní stav, vypočítají se pro tento stav nejvýše povolené ponory plavidel podle písmena a) nebo b) v závislosti na směru plavby nebo druhu pohonu a postupu průtokové vlny ve vodním toku. Správce vodního toku garantuje pouze dodržení vodního stavu na vodočtu v Ústí nad Labem.

Přílohy

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu).

Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy ČHMÚ