NEZAPOMEŇTE SI VYMĚNIT PRŮKAZ! - 2. fáze

11. 10. 2017
Výměna průkazů způsobilosti - 2. fáze

Výměna průkazů způsobilosti je na základě zákona č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů: více informací na stránkách Plavebního úřadu.
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy ČHMÚ