Aktualizované informace o provozních dobách plavebních komor

5. 4. 2017
V sekci VODNÍ CESTY byly aktualizovány informace o provozních dobách plavebních komor na Labi a na Vltavě. Pozornost věnujte zejména změnám v úseku Kořensko až České Vrbné.
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy ČHMÚ