Detail zprávy

  • short
  • text
  • code
  • xml

Zkrácený detail zprávy

Číslo zprávy : 2021/0587/0
V místě :
  • Vltava, plavební dráha km 41 - 42.9
Čas trvání : od 24.11.2021 do 24.11.2021
Důvod zprávy : mĕření plavební hloubky

Zprávu vydal Státní plavební správa v 24.11.2021 08:35
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí