Detail zprávy

  • short
  • text
  • code
  • xml

Zkrácený detail zprávy

Číslo zprávy : 2021/0586/0
V místě :
  • Labe, plavební dráha km 775.1 - 782.1
Čas trvání : od 24.11.2021 do 24.11.2021
Důvod zprávy : mĕření plavební hloubky

Zprávu vydal Státní plavební správa v 24.11.2021 08:07
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí