Detail zprávy

  • short
  • text
  • code
  • xml

Zkrácený detail zprávy

Číslo zprávy : 2021/0585/0
V místě :
  • Vltava, kanál km 43.6 - 44.2
Čas trvání : od 3.1.2022 do 25.1.2022
Důvod zprávy : omezení
Druh omezení:
  • šířka plavidla maximum 700 cm , nepřetržitě od 3.1.2022 07:00 do 25.1.2022 17:00 , Vltava, kanál km 43.6 - 44.2
Poznámka : Plavba na plavebním kanále Troja v úseku k. km.1,40–2,00 omezena na šířku 7,0 m, plavidla vyžadující větší šířku si objednají proplutí aspoň jednu hodinu předem na tel. 606 685 214, 731 623 265 nebo 605 224 570

Zprávu vydal Státní plavební správa v 23.11.2021 14:27
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí