Detail zprávy

  • short
  • text
  • code
  • xml

Zkrácený detail zprávy

Číslo zprávy : 2021/0567/5
V místě :
  • Labe, plavební dráha km 837.4 - 767.9
Čas trvání : od 13.11.2021 do 25.11.2021
Důvod zprávy : omezení
Druh omezení:
  • ponor plavidla maximum 200 cm , vztaženo k nulový bod vodočtu , nepřetržitě od 13.11.2021 08:40 do 25.11.2021 08:40 , Labe, plavební dráha km 837.4 - 767.9

Zprávu vydal Státní plavební správa v 23.11.2021 07:40
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí