Detail zprávy

  • short
  • text
  • code
  • xml

Zkrácený detail zprávy

Číslo zprávy : 2021/0571/1
V místě :
  • Vltava, most Stefanikuv, road bridge km 51.5
Čas trvání : od 15.11.2021 do 19.11.2021
Důvod zprávy : překážka
Druh omezení:
  • zvýšená opatrnost , nepřetržitě od 15.11.2021 00:00 do 19.11.2021 13:30 , Vltava, most Stefanikuv, road bridge km 51.5
Poznámka : Kabel visící z mostu zasahující do plavební dráhy a cca 2 m pod hladinu

Zprávu vydal Státní plavební správa v 19.11.2021 13:33
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí