Detail zprávy

  • short
  • text
  • code
  • xml

Zkrácený detail zprávy

Číslo zprávy : 2021/0576/0
V místě :
  • Labe, nadzemní vedení potrubí Prackovice nad Labem km 777.5
Čas trvání : od 15.11.2021 do 30.11.2021
Důvod zprávy : stavební práce
Druh omezení:
  • zvýšená opatrnost , nepřetržitě od 15.11.2021 00:00 do 30.11.2021 23:59 , Labe, nadzemní vedení potrubí Prackovice nad Labem km 777.5

Zprávu vydal Státní plavební správa v 18.11.2021 08:47
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí