Detail zprávy

  • short
  • text
  • code
  • xml

Zkrácený detail zprávy

Číslo zprávy : 2023/0349/6
Autor zprávy: Státní plavební správa

V místě :
  • Labe, plavební dráha km 837.4 - 789.1
Čas trvání : od 27.5.2023 do 10.6.2023
Důvod zprávy : omezení
Druh omezení:
  • ponor plavidla maximum 200 cm , vztaženo k nulový bod vodočtu , nepřetržitě od 27.5.2023 08:37 do 10.6.2023 08:37 , Labe, plavební dráha km 837.4 - 789.1

Zprávu vydal LAVDIS v 08.06.2023 07:37
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí