Detail zprávy

  • short
  • text
  • code
  • xml

Zkrácený detail zprávy

Číslo zprávy : 2023/0345/0
Autor zprávy: Státní plavební správa

V místě :
  • Vltava, plavební komora Praha-Podbaba, mala km 43.3
  • Vltava, plavební komora Praha-Podbaba, velka km 43.3
  • Vltava, plavební dráha km 43.2 - 45.9
Čas trvání : od 31.5.2023 do 1.6.2023
Důvod zprávy : práce
Druh omezení:
  • uzávěra , nepřetržitě od 31.5.2023 00:00 do 1.6.2023 00:00 , Vltava, plavební komora Praha-Podbaba, mala km 43.3
  • uzávěra , nepřetržitě od 31.5.2023 00:00 do 1.6.2023 00:00 , Vltava, plavební komora Praha-Podbaba, velka km 43.3
  • uzávěra , nepřetržitě od 31.5.2023 00:00 do 1.6.2023 00:00 , Vltava, plavební dráha km 43.2 - 45.9

Zprávu vydal LAVDIS v 24.05.2023 16:17
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí