Detail zprávy

  • short
  • text
  • code
  • xml

Zkrácený detail zprávy

Číslo zprávy : 2023/0039/1
Autor zprávy: Státní plavební správa

V místě :
  • Vltava, plavební komora Horin, mala km 1.0
Čas trvání : od 19.1.2023 do 31.3.2023
Důvod zprávy : stavební práce
Druh omezení:
  • uzávěra , nepřetržitě od 19.1.2023 08:00 do 31.3.2023 23:59 , Vltava, plavební komora Horin, mala km 1.0
Poznámka : Od 19.1.2023 do 31.3.2023 bude mimo provoz malá plavební komora na VD Hořín, z důvodu osazení klapky pro převádění ledů.

Zprávu vydal LAVDIS v 19.01.2023 17:02
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí