Detail zprávy

 • short
 • text
 • code
 • xml

Výpis v bodech

  • Identifikační úsek:
   • Identifikační ID: 5157
   • Odesílatel: LAVDIS
   • Autor zprávy: SPS
   • Dotčená země: Česká republika
   • Originální jazyk: česky
   • Datum vydání: 29. 7. 2019 10:00
  • Zpráva týkající se vodních cest a provozu:
   • ID zprávy: 1734
   • Číslo zprávy:
    • Vydávající organizace: SPS
    • Rok: 2019
    • Číslo zprávy: 0393
    • Číslo verze: 00
   • Předmět: provoz zastaven
   • Doba platnosti:
    • Od: 29. 7. 2019 10:00
    • Do: 2. 8. 2019 17:00
   • Text: Malá plavební komora Podbaba v důsledku havárie mechanismu horních vrat mimo provoz. Odstranění havarijního stavu je předpokládáno do 2.8. 2019. Proplavování probíhá velkou plavební komorou.
   • Důvod zprávy: havárie
   • Objekt:
    • Geografická informace o objektu :
     • Typ objektu: plavební stupeň
     • Identifikace: CZPRG020100000000440
     • Souřadnice objektu:
      • Zeměpisná šířka (desetinné číslo): 50 6.8281 N
      • Zeměpisná délka: 14 24.3165 E
     • Název vodního toku: Vltava
     • Název geografického objektu: km 44
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy ČHMÚ