Detail zprávy

 • short
 • text
 • code
 • xml

Výpis v bodech

  • Identifikační úsek:
   • Identifikační ID: 4918
   • Odesílatel: LAVDIS
   • Autor zprávy: SPS
   • Dotčená země: Česká republika
   • Originální jazyk: česky
   • Datum vydání: 15. 4. 2019 16:15
  • Zpráva týkající se vodních cest a provozu:
   • ID zprávy: 1600
   • Číslo zprávy:
    • Vydávající organizace: SPS
    • Rok: 2019
    • Číslo zprávy: 0183
    • Číslo verze: 00
   • Předmět: zpráva
   • Doba platnosti:
    • Od: 15. 4. 2019 16:00
    • Do: 16. 4. 2019 23:45
   • Text: V MPK Roztoky došlo k poruše klapky. Proplavování je možné pouze ve VPK.
   • Důvod zprávy: havárie
   • Objekt:
    • Geografická informace o objektu :
     • Typ objektu: plavební komora
     • Identifikace: CZRZT02010LOKB100360
     • Souřadnice objektu:
      • Zeměpisná šířka (desetinné číslo): 50.171892 N
      • Zeměpisná délka: 14.391096 E
     • Název vodního toku: Vltava
     • Název geografického objektu: Roztoky - MPK
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy ČHMÚ