dl
Dolni Labe
státní hranice
Děčín-Loubí
Vodní stav Ústí nad Labem: 131.0 cm
Info: železniční most Děčín-Loubí OOP 62/2017
Ústí nad Labem-Střekov
Info: OOP 46/2019
Lovosice
NTS: 2019/0226/00 ( 01.05.2019 - 30.06.2019, )
VPK Lovosice mimo provoz, OOP 28/2019
České Kopisty
Roudnice nad Labem
Štětí-Račice
Dolní Beřkovice
Mělník
Vodní stav Mělník: 257.0 cm
sl
Stredni Labe
Mělník
Obříství
Lobkovice
Vodní stav Kostelec nad Labem: 393.0 cm
Kostelec nad Labem
Brandýs nad Labem
Čelákovice
Lysá nad Labem
Hradištko
Kostomlátky
Nymburk
Vodní stav Přelouč: 37.0 cm
Info: Nesplavný úsek mezi ř. km 949,10 až 951,20
Info: Dlouhodobě mimo provoz
Info: Omezení ponoru
vl
Vltava
soutok s Labem
Hořín
NTS: 2019/0112/00 ( 01.07.2019 - 31.03.2020, )
VPK Hořín mimo provoz, OOP 4/2019
Info: OOP 4/2019
Info: OOP 4/2019
Miřejovice
Info: OOP 14/2019
Dolánky
Info: HPK a DPK Roztoky– odstraòování nánosù, zvýšená opatrnost.
Roztoky
Info: HPK a DPK Roztoky– odstraòování nánosù, zvýšená opatrnost.
Praha-Podbaba
NTS: 2019/0393/00 ( 29.07.2019 - 02.08.2019, )
Malá plavební komora Podbaba v důsledku havárie mechanismu horních vrat mimo provoz. Odstranění havarijního stavu je předpokládáno do 2.8. 2019. Proplavování probíhá velkou plavební komorou.
Praha-Štvanice
Praha-Smíchov
Praha-Mánes
NTS: 2018/0579/00 ( 22.09.2018 - 29.09.2018, Vltava km 53.9 )
ř.km 53,40 - 53,90, zdrž Staroměstského jezu, plavba není možná mezi levou stranou ostrova a dělící zdí dolního plavebního kanálu plavební komory Praha-Smíchov
Průtok Praha-Chuchle: 47.4 m3/s
Praha-Modřany
NTS: 2019/0239/00 ( 01.07.2019 - 31.10.2019, )
VPK Vrané nad Vltavou mimo provoz, OOP 31/2019
Info: OOP 31/2018
VD Orlík - hladina na nádrži: 346.4 m n.m.
Průtok České Budějovice: 13.4 m3/s