Formulář pro zadání plavby

Verze: 20160407
*** PILOTNÍ PROVOZ ***

Webový formulář pro zadávání nových plaveb a jejich přehledu je dostupný po přihlášení na adrese:
Registraci uživatelů zpracovává Státní plavební správa. Žádosti zaslané na email webmaster@lavdis.cz musí obsahovat příslušnost k provozovateli plavidel (k právnícké osobě).

Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy ČHMÚ