NTS webová služba

Aktuálně jsou podporovány následující verze webových služeb pro načítání NTS.


Verze 3.0:

Web service URL: http://www.lavdis.cz/zpravy-vudcum-plavidel-nts/nts-webova-sluzba

WSDL: http://www.lavdis.cz/zpravy-vudcum-plavidel-nts/nts-webova-sluzba/wsdl-30


Verze 4.0:

Web service URL: http://www.lavdis.cz/zpravy-vudcum-plavidel-nts/nts-webova-sluzba?version=40

WSDL: http://www.lavdis.cz/zpravy-vudcum-plavidel-nts/nts-webova-sluzba/wsdl-40


Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy ČHMÚ