Plavební objekty

Výběr typu objektu

Úsek vodní cesty
Plavební objekty

typ jméno říční km ISRS stav Vodní tok
ico Stechovice 82,900 km CZSTE02050HRBS100829 v provozu Vltava
ico km 82.9 82,900 km CZSTE02050BER1L00829 v provozu Vltava
ico km 84.2 84,200 km CZSTE02050CBOH200842 v provozu Vltava
ico km 84.2 84,200 km CZSTE02050CBOH100842 v provozu Vltava
ico km 84.3 84,300 km CZSTE02050CBOH100843 v provozu Vltava
ico km 84.3 84,300 km CZSTE02050CBOH200843 v provozu Vltava
ico Stechovice - VPK 84,400 km CZSTE02050LOKB200844 v provozu Vltava
ico Stechovice - MPK 84,400 km CZSTE02050LOKB100844 v provozu Vltava
ico most pres PK 84,400 km CZSTE02050B011100844 v provozu Vltava
ico km 84.7 84,700 km CZSTE02050CBOH100847 v provozu Vltava
ico km 90.9 90,900 km CZSTE02050PO00100909 v provozu Vltava
ico km 91.1 91,100 km CZXXX02050TRNBS00911 v provozu Vltava
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy ČHMÚ