Vysílání vodních stavů na vodočtu v Ústí nad Labem

20. 11. 2014
Český rozhlas Sever vysílá pravidelně denně ve zprávách v 9 hod. také informaci o vodních stavech na vodočtu v Ústí nad Labem s krátkou charakteristikou dalšího vývoje.

Více viz Informace Státní plavební správy.
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy ČHMÚ