Informace o veřejných přístavech

28. 1. 2016
Na portálu LAVDIS byl aktualizován seznam veřejných přístavů a rozšířen o informace o cenových předpisech pro užívání pozemní části veřejného přístavu v souvislosti s užíváním přístavu plavidlem vydané ve smyslu ustanovení § 6b odst. 3 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy ČHMÚ